Bedrijfs en Organisatieadvies

Bedrijven en organisaties zijn individuele mensen die staan voor een gezamenlijke opdracht. Belangrijk is dan ook hoe ieder individu in zijn of haar kracht staat met niet te vergeten het vermogen om tot verbinding te kunnen komen. Structuren en protocollen zijn ondersteunend, de essentie van samen naar een doel toewerken gaat veel dieper. Essentieel voor het bereiken van je bedrijfs- en organisatiedoelstellingen is dat medewerkers zich verbinden aan de missie, visie en doelen van de organisatie. Belangrijke thema’s hierbij zijn cultuur, visie op besturing en werkgever en werknemerschap, cultuurveranderingen maar zeker ook visie gericht op zorg en ondersteuning in een veranderende maatschappelijke context.

Setar advies heeft in het bijzonder haar deskundigheid  gericht op kleine- en familiebedrijven, zorgaanbieders, belangenorganisaties, gemeenten en WMO, zorgconcepten in een hedendaags concept.